Ya TUHAN semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu! - Mazmur 84:13

Jokowi

Presiden Ketujuh

Baca: Keluaran 18:21 (Exodus 18:21) Di samping itu kaucarilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya, dan yang benci kepada pengejaran suap; tempatkanlah mereka di antara bangsa itu...

0
fondasi

Fondasi

Baca: Matius 7:24-27 (Matthew 7:24-27) Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku (Filipi 4:13).   Dalam pelajaran piano, biasanya diberikan tiga macam bahan, yaitu lagu, etude, dan teknik. Lagu biasanya merupakan...

0
kejujuran

Kejujuran

Baca: Mazmur 50:23 (Psalms 50:23) Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan Kuperlihatkan kepadanya (Mazmur 50:23).   “Jujur mujur, ora jujur ajur” (jujur beruntung, tidak mujur hancur). Kita pasti pernah mendengar ungkapan ini....

0
gandum dan ilalang

Gandum dan Lalang

Baca: Matius 13:24-30 (Matthew 13:24-30)  Kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar; kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku (Matius 13:30).   Tuhan Yesus berkisah tentang seorang petani yang menaburkan benih gandum di...

0